• slide-1

  Stratégie. Kampane.

  STRATÉGIE & KAMPANE je spoločnosť ponúkajúca svojim klientom kompletný servis v oblasti politickej komunikácie. Pod týmto pojmom sa skrýva súbor jednotlivých činností, ktoré sú rozhodujúce pre úspech politika vo volebnej kampani a pri výkone jeho funkcie. Špecializujeme sa na prípravu stratégie, plánovanie a riadenie kampane a komunikácie, ako aj školenie klienta a jeho tímu.

 • slide-2

  Priamakomunikácias voličmi

  Priama komunikácia s voličmi je základným piliérom úspešnej kampane. Radi Vám predstavíme najefektívnejší spôsob ako pravidelne a cielene odovzdať posolstvo kampane voličom, bez filtra médií či obmedzení reklamy.

 • slide-3

  Transparentnéfinancovaniekampane

  Transparentné financovanie kampane spolu so správne nastaveným rozpočtom minimalizujú pochybnosti voličov a médii. Radi Vám predstavíme nástroje ako spraviť z financovania integrálnu časť úspešnej kampane.

Príprava stratégie

 

 

Príprava stratégie predurčuje rozsah a obsah následných aktivít tak v úvodnej časti komunikácie kandidáta ako aj v poslednej fáze – počas trvania oficiálnej volebnej kampane. Príprave stratégie preto venujeme náležitú pozornosť a začíname s ňou s dostatočným predstihom pred samotným začiatkom práce volebného tímu kandidáta. Táto časť našej práce je rovnako dôležitá ako samotný výkon komunikačných aktivít.

Riadenie kampaní

 

 

Navrhneme štruktúru a zloženie volebného tímu kandidáta. Zaškolíme jeho členov tak, aby každý vedel čo, ako a kedy má robiť a vedel správne reagovať v každom momente kampane. Ak si to situácia vyžaduje, členov tímu doplníme o odborníkov zo zdrojov našej spoločnosti. Zabezpečujeme permanentnú prácu s vedením kampane takou formou, aby bol volebný tím pripravený na jednotlivé fázy kampane a efektívne zvládal ich riadenie.

24 hodinová podpora

 

 

Naša filozofia spolupráce je postavená na vzájomnej dôvere medzi našou spoločnosťou a kandidátom. Snažíme sa byť vždy na blízku s podporným stanoviskom, či návrhom na konkrétny postup. Kandidátovi a volebnému tímu sme preto k dispozícii v potrebnej miere, vzhľadom na situáciu, rozsah a potreby realizovanej kampane.

 

Chcete vedieť viac?

Napíšte nám: